Thursday, 13 February 2014

# Islamic # oki setiana Dewi

TUNTUT ILMU JALAN KE SYURGA..


Islam adalah syarat untuk mendapatkan keselamatan disisi ALLAH Swt. Sementara islam tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Pendek kata, ilmu adalah jalan yang paling pendek yang mengantarkan seseorang kepada ALLAH Swt.

Tidak hairan jika Rasulullah menyebut bahawa menuntut ilmu adalah jalan menuju syurga. Ini jelas disebut dalam hadits arbain ke 39 yang salah satu isinya “dan barangsiapa yang meniti jalan untuk memperoleh ilmu, maka ALLAH akan memberikan jalan kemudahan baginya menuju syurga... “

Bukti terkuat boleh dilihat bahwa ALLAH menjadikan wahyu pertamanya kepada Rasulullah saw dengan menitikberatkan masalah ilmu dan saranan untuk mendapat ilmu untuk mengenali kebesaran Maha pencipta dan rahsia penciptaan.

“bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah, yang mengajar(manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”
(QS.Al-Alaq:1-5)

*Syarah kitab Arba’in AnNawawiyah*


-oki setiana-

No comments: